Zaalhockey digitaal wedstrijdformulieren

 

Verschillen veld en zaal bij invullen digitale wedstrijdformulieren (DWF)

Net als bij veldhockey worden de wedstrijdformulieren digitaal afgewikkeld. Dit is een verantwoordelijkheid van de coach of manager (of bij senioren teams: de aanvoerder). Verzoek dit onderling af te spreken. Er bestaat geen verschil met de veld formulieren.

 

Er is wel een ander groot verschil met veldhockey: ieder team in de zaal moet zelf een eigen scheidsrechter meenemen. Vanaf de D-jeugd moet dat iemand zijn met een scheidsrechterskaart.

 

Ook is er een verschil bij het invullen van het DWF: bij veldhockey staan de scheidsrechters al ingevuld op het DWF en krijgen ze (via Lisa) een appje met het wedstrijdnummer. In de zaal is het de taak van de coach/manager om de wedstrijdnummers door te geven aan de scheidsrechters. Zonder dat nummer kunnen scheidsrechters niet het DWF invullen en kan het formulier niet worden afgerond. De manager/coach ontvangt de wedstrijdnummers via Lisa/KNHB. Let op: je krijgt er twee, omdat je in de zaal twee wedstrijden speelt op 1 speeldatum.

 

Dringend advies: check met de scheidrechters voor aanvang van de wedstrijd of ze codes hebben en vul het DWF direct in na afloop van de wedstrijd.

 

Wat doe je voorafgaand aan het zaalseizoen

Zorg dat je als coach aan het team bent toegewezen in Lisa. Is dit niet het geval, dan kan de lijn-coördinator dit voor je in orde maken. Ben je nog niet eerder vrijwilliger geweest, en sta je daardoor niet in het systeem, dan moet je via de LOHC site, clubinfo, lidmaatschap, inschrijven.

 

Wat doe je voor iedere wedstrijd

·        Invullen van de spelerslijst moet voor iedere wedstrijd. Let op: alle spelers staan aangevinkt, vink alleen de spellers af die er niet zijn en vul aan met eventuele invallers. Voor elke wedstrijd ontvangt de manager/coach een email met het wedstrijdnummer. Het eenvoudigste is als je het invullen van de spelerlijst via de app van Lisa doet, want dan ben je al automatisch ingelogd.

·        Vóór de zaalwedstrijd checken of je tegenstander de spelers heeft ingevoerd in het DWF. Zo niet, coach/manager van tegenstander daar op aanspreken. Als dit namelijk niet is gebeurd, kan de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd de uitslag niet invoeren. 

·        Vóór de wedstrijd de verificatie code doorgeven aan de scheidsrechters. De scheidsrechters ontvangen deze code niet zelf, aangezien zij niet staan gekoppeld aan deze wedstrijd. Dit in tegenstelling tot het veld. Adviseer de scheidsrechters direct in te loggen met deze code en hun scheidsrechtersnummer in te voeren, dan is die stap al gezet. 

·        Vóór de wedstrijd met de scheidsrechters afspreken dat zij direct na de wedstrijd in het DWF de stand invoeren. Ook indien zij meteen weer een nieuwe wedstrijd moeten fluiten. Juist dit laatste maakt het lastig in de zaal.

 

Wat doe je na iedere wedstrijd

·        Zorg ervoor dat de scheidsrechters eventueel uitgereikte kaarten noteren in DWF.

·        Zorg ervoor dat het DWF ter plekke wordt afgerond. Dit voorkomt een heleboel ellende. 

·        Bevestig de wedstrijduitslag en rond alles af in het DWF systeem. 

 

Samengevat

Vooraf aan de wedstrijd 

·        De coach vult in welke spelers aan de wedstrijd deelnemen. 

Direct na de wedstrijd 

·        De ene scheidsrechter vult de stand in en registreert uitgereikte kaarten.

·        De andere scheidsrechter bevestigt resultaat en rondt hiermee het DWF af.

·        De coach bevestigt uitslag en rondt hiermee het DWF af. 

 

Let op: toevoegen aanvullende opmerkingen

Het is mogelijk om aanvullende opmerkingen te plaatsen op het DWF. Denk daarbij aan het melden van onbehoorlijk gedrag, discriminerende opmerkingen of discussie over de uitslag. Opmerkingen kunnen zowel door scheidsrechters als door coaches/managers worden ingevuld. Afhankelijk van de aard van de opmerkingen zullen deze door de DWF coördinator opgepakt worden en worden doorgestuurd naar de juiste personen binnen LOHC of de KNHB.

 

Let op: tijdig en volledig invullen voorkomt boetes

Een vereniging die één of meer spelers op het DWF?zet van wie hem bekend is dat deze niet beschikbaar is/zijn, pleegt een bedrieglijke handeling in de zin van artikel 11 lid 1 sub f van de statuten. Dit leidt tot boetes…

 

Het DWF dient op de wedstrijddag door alle partijen te worden afgerond. Bij niet of niet tijdig inzenden van het(digitale-)wedstrijdformulier worden aan de vereniging administratiekosten in rekening gebracht van ten hoogste € 75,00 per formulier.? Deze worden verhaald op het betreffende team!

 

Bij vragen….

…neem contact op met Vivian Schenk. Zij coördineert dit jaar alles rond de digitale wedstrijdformulieren van zowel de jongste jeugd, junioren en senioren.

e-mail: [email protected]

mobiel: 06-50247020