header foto

Welkom op LOHC

 
Bestuur

Van de bestuurstafel

Nieuws afbeelding 13-1-2022

Bijna 800 mensen hebben de ledenenquête ingevuld. Dat is een mooi resultaat. Veel dank hiervoor. Op 18 januari 2022 hebben we een strategiesessie met de KNHB. We hopen u daarna te kunnen informeren over de uitkomsten van de enquête. We hebben zelf ook nog niet alle input van de KNHB ontvangen;

We kunnen berichten dat op vier na alle trainers, coaches en vrijwilligers werkzaam in de jeugd in het bezit zijn van een VOG. De laatste vier VOG's hopen we snel te ontvangen, zodat iedereen aan de slag kan als we weer mogen hockeyen. Heel veel dank aan Raymonde van de ledenadministratie die hiervoor heel veel werk heeft verzet. Het hielp niet mee dat de site van de overheid enige tijd eruit lag waardoor veel aanvragen opnieuw moesten worden ingediend.

De WEARHOUSE.NL hockeyhal staat, maar er wordt niet gehockeyd. We houden de corona-ontwikkelingen goed in de gaten zodat we snel kunnen beslissen als er iets veranderd: kunnen we weer zaalhockeyen of kunnen we de hal gaan inpakken. Inpakken scheelt energiekosten, maar niet vergeten moet worden dat opslag van de hal ook geld kost;

In het verlengde hiervan is besloten vooralsnog de zaalcontributie niet te innen. Het is niet duidelijk wat er de komende weken kan en gaat gebeuren in de hal en op het veld. Er wordt inmiddels door de jeugd gehockeyd op het veld waarvoor we kosten maken die uit de zaalcontributie moeten komen en ook de hal staat niet voor niets. Ook is niet duidelijk wat de KNHB aan zaalcontributie zal innen of aan zaalhuur zal betalen. Zodra meer bekend is, hoort u wanneer we wat gaan innen;

Hou er rekening mee dat de KNHB de wedstrijden van dit weekend wil laten doorgaan als dat van de overheid weer mag;

Een speciaal woord voor onze senioren, die er, tot onze spijt, helaas helemaal bekaaid afkomen deze lockdown. Waar de jeugd nog mag trainen en onderling wedstrijden mag spelen, is de vrijheid voor senioren inmiddels beperkt tot het twee aan twee doen van oefeningen. We zien de trimmers hier gebruik van maken. Mochten er meer senioren willen komen hockeyen op deze manier, check dan bij [email protected] wat er kan. Als gezegd, we houden de ontwikkelingen in de gaten. Hopelijk kan er snel meer;

Een datum voor de nieuwjaarsborrel hebben we nog niet kunnen plannen;

Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande of over andere onderwerpen: [email protected]

Het bestuur

Hockeyschool

Junioren

Senioren