Zaalhockey informatie voor zaalleiders


 

 

Tijdens wedstrijden in onze eigen LOHC blaashal zijn de LOHC teams verantwoordelijk voor de zaalleiding. Het kan echter ook nog zo zijn dat LOHC zaalleiding heeft in andere hallen. Dan gelden andere regels. Vandaar dat we hier onderscheid maken in zaalleiding in de LOHC blaashal en zaalleiding in externe hallen.

 

 

 

ZAALLEIDING IN LOHC BLAASHAL

 

 

 

Regels en afspraken

 

Fijn dat je zaalleider bent bij een zaalhockeywedstrijd van een LOHC team ! Vanzelfsprekend horen bij deze rol ook wat regels en afspraken:

 

 

 

Ø  De zaalleiding bestaat uit twee personen.

 

Ø  Beide personen zijn 18 jaar of ouder.

 

Ø  De zaalleiders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de blaashal. 

 

Ø  De zaalleiders vervullen geen andere functie dan zaalleiding. Zij fluiten en/of coachen dus zelf niet. 

 

Ø  De zaalleiders zijn minimaal een half uur voor aanvang van hun eerste wedstrijd aanwezig. 

 

 Zaalleiders van de laatste wedstrijd van de dag zijn verantwoordelijk voor het sluiten van de blaashal. Haal de sleutel op bij de bar, check of er niemand meer in de hal aanwezig is, doe het licht uit, sluit de blaashal af en breng de sleutel terug naar de bar.

 


 

Voor aanvang wedstrijd

 

·        Controleer bij aanvang de speelvloer op eventuele reeds aanwezige schade. Bij constatering van schade graag direct doorgeven aan de mensen achter de bar. Zij weten hoe te handelen.

 

·        Check of een jeugdteam volwassen begeleiding bij zich heeft. Zo niet, dan kan de wedstrijd niet doorgaan. 

 

·        Controleer de uitrusting van alle spelers en keeper voor aanvang van iedere wedstrijd. In alle zalen zijn zaallegguards met klitteband of plastic gespen verplicht. Afplakken van ijzeren gespen is niet toegestaan. Iedere speler dient te spelen in zijn of haar clubtenue, op schoenen met zolen die niet afgeven, met een zaalhockeystick en zaalhandschoentje. De keepers dienen een afwijkende kleur shirt te dragen. 

 

·        Zorg ervoor dat op iedere bank maximaal 6  wisselspelers en 4 volwassen begeleiders zitten. Spelers die niet op het wedstrijdformulier staan, mogen niet op de bank plaatsnemen. Dit geldt ook voor broertjes / zusjes! 

 

 

 

 Tijdens de wedstrijden

 

·        Zorg dat de wedstrijd op tijd begint en eindigt. Dit is de verantwoordelijkheid voor de zaalleiding en niet voor de scheidsrechters. Er is absoluut geen uitloop mogelijk. Een wedstrijd wordt dan ook nooit stilgelegd. De zaalleiding kan in het uiterste geval wedstrijden inkorten om binnen het blok van twee uur de geprogrammeerde eindtijd te halen. 

 

·        Een wedstrijd bij de E-jeugd duurt 2 x 15 minuten. Alle andere wedstrijden duren 1 x 35 minuten. Tussen de wedstrijden zit 5 minuten wissel tijd.

 

·        Hou de score bij op het scoreboard.

 

·        Hou de straftijd bij van spelers die tijdelijk of definitief verwijderd zijn. De opgelegde straftijd gaat pas in nadat de speler zich gemeld heeft. De zaalleiding geeft het teken wanneer de straftijd verstreken is. Verwijderde spelers zitten naast de zaalleiding op het "strafbankje” (dit geldt niet voor de E-jeugd). 

 

·        Indien een team te laat komt, vermeldt de zaalleiding op het wedstrijdformulier welk team te laat kwam en hoeveel minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip de wedstrijd is begonnen. De zaalleiding bepaalt of daar ruimte voor is, anders kan de wedstrijd niet doorgaan. De KNHB bepaalt dan de strafmaat conform artikel 7.3 van het bondsregelement. 

 

·        Bij het niet komen opdagen van een team wordt dit vermeld in het DWF. Er wordt geen uitslag voor de desbetreffende wedstrijd ingevuld. De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald conform het bondsreglement. 

 

·        Zorg ervoor dat er in de blaashal buiten het speelveld, niet geoefend wordt door de wachtende teams. Dit is hinderlijk voor de spelers in het veld en kan gevaarlijke situaties opleveren.

 

 

 

Zaalleiding na de laatste wedstrijd 

 

·        Zorg ervoor dat alle rommel in de zaal/ tribune opgeruimd wordt.  

 

·        Probeer bij eventuele schade de vereniging te achterhalen wie aansprakelijk gesteld kan worden voor de veroorzaakte schade en meld dit aan [email protected]

 

 

 

ZAALLEIDING IN EXTERNE HAL

 

 

 

Regels en afspraken

 

Fijn dat je zaalleider bent bij een zaalhockeywedstrijd van een LOHC team ! Het belangrijkste verschil tussen zaalleiding in de eigen LOHC blaashal en in een externe sporthal, is dat de zaalleiding in de externe sporthal ook verantwoordelijk is voor de kleedkamers en de vaak hoger gelegen tribune. Dat is bij LOHC niet zo. Daarom is het belangrijk om tussen de zaalleiders in externe hallen een duidelijke rolverdeling af te spreken: één zit achter de wedstrijdtafel en één loopt regelmatig rond. Daarnaast moeten in externe hallen vaak nog de balken worden neergelegd of na afloop weer worden opgeruimd. Dat is vanzelfsprekend in de LOHC blaashal niet nodig. Daar blijven de balken gewoon liggen.

 

 

 

Ø  De zaalleiding bestaat uit twee personen.

 

Ø  Beide personen zijn 18 jaar of ouder.

 

Ø  De zaalleiders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de sporthal en in de kleedkamers.

 

Ø  De zaalleiders vervullen geen andere functie dan zaalleiding. Zij fluiten en/of coachen dus zelf niet.

 

Ø  De zaalleiders zijn minimaal een half uur voor aanvang van hun eerste wedstrijd aanwezig.

 

Ø  Spreek een onderlinge taakverdeling af tussen de zaalleiders: één persoon zit tijdens de hele wedstrijd achter de wedstrijdtafel, één persoon loopt regelmatig rond in de hal / tribune / kleedkamers.

 

 

 

Voor aanvang wedstrijd

 

·        Neem contact op met de zaalbeheerder, zodat beiden weten bij wie ze moeten zijn in geval van moeilijkheden. Vraag de zaalbeheerder naar eventuele bijzondere regels die in de hal gelden en laat je informeren over de werking van het eventueel aanwezige elektronische scorebord. De zaalleiding stelt vervolgens de teams op de hoogte van de regels. 

 

·        Controleer bij aanvang de speelvloer en alle kleedkamers op eventuele reeds aanwezige schade. Bij constatering van schade moet dit onmiddellijk aan de zaalbeheerder gemeld worden. 

 

·        Zorg ervoor dat het speelveld klaar is. Dat betekent dat er balken liggen, doelen staan, spelers- en strafbanken staan, een scoreboard aanwezig is en een verbandtrommel. De spelers van beide teams zijn verplicht hierbij hun medewerking te verlenen. 

 

·        Zorg ervoor dat een eventueel aanwezig digitaal scoreboard aan staat en dat je begrijpt hoe dit werkt.

 

·        Check of een jeugdteam volwassen begeleiding bij zich hebben. Zo niet, dan kan de wedstrijd niet doorgaan. 

 

·        Controleer de uitrusting van alle spelers en keeper voor aanvang van iedere wedstrijd. In alle zalen zijn zaallegguards met klitteband of plastic gespen verplicht. Afplakken van ijzeren gespen is niet toegestaan. Iedere speler dient te spelen in zijn of haar clubtenue en met een zaalhockeystick. De keepers dienen een afwijkende kleur shirt te dragen. 

 

·        Zorg ervoor dat op iedere bank maximaal 6  wisselspelers en 4 volwassen begeleiders zitten.  Spelers die niet op het wedstrijdformulier staan, mogen niet op de bank plaatsnemen. Dit geldt ook voor kleine kinderen! 

 

 

 

 Tijdens de wedstrijden - achter de wedstrijdtafel

 

·        Zorg dat de wedstrijd op tijd begint en eindigt. Dit is de verantwoordelijkheid voor de zaalleiding en niet voor de scheidsrechters. Er is absoluut geen uitloop mogelijk. Een wedstrijd wordt dan ook nooit stilgelegd. De zaalleiding kan in het uiterste geval wedstrijden inkorten om binnen het blok van twee uur de geprogrammeerde eindtijd te halen. 

 

·        Een wedstrijd bij de E-jeugd duurt 2 x 15 minuten. Alle andere wedstrijden duren 1 x 35 minuten. Tussen de wedstrijden zit 5 minuten wissel tijd.

 

·        Hou de score bij op het scoreboard.

 

·        Hou de straftijd bij van spelers die tijdelijk of definitief verwijderd zijn. De opgelegde straftijd gaat pas in nadat de speler zich gemeld heeft. Hij geeft het teken wanneer de straftijd verstreken is. Verwijderde spelers zitten naast de zaalleiding op het "strafbankje” (dit geldt niet voor de E-jeugd). 

 

·        Indien een team te laat komt, vermeldt de zaalleiding op het wedstrijdformulier welk team te laat kwam en hoeveel minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip de wedstrijd is begonnen. De zaalleiding bepaalt of daar ruimte voor is, anders kan de wedstrijd niet doorgaan. De KNHB bepaalt dan de strafmaat conform artikel 7.3 van het bondsregelement. 

 

 

 

Tijdens de wedstrijden - mobiel 

 

·        Zorg ervoor dat er in de hal, (kleedkamers, gangen etc.) buiten het speelveld, niet geoefend wordt door de wachtende teams. Dit is hinderlijk voor de spelers in het veld en kan gevaarlijke situaties opleveren.

 

·        Controleer regelmatig de kleedkamers. Geef eventueel ontdekte schades direct melden aan de zaalbeheerder, zo mogelijk de daders achterhalen en melden aan [email protected]  

 

 

 

Zaalleiding na de laatste wedstrijd 

 

·        Zorg ervoor dat aan het eind van de dag alle doelen en balken opgeruimd worden. De spelers van beide teams zijn verplicht hierbij hun medewerking te verlenen.  

 

·        Zorg ervoor dat alle rommel in de zaal/ tribune en kleedkamers opgeruimd wordt.  

 

·        Probeer bij eventuele schade de vereniging te achterhalen wie aansprakelijk gesteld kan worden voor de veroorzaakte schade en meld dit aan [email protected]